Tuesday, 18 April 2017

Nation-wide training programme launched for Elected Women representatives (EWRs) of Panchayats 


17th April.
A comprehensive module for capacity building of Elected Women Representatives (EWRs) of Panchayats and a training program for Trainers of women panchayat leaders across the country was launched by the Ministry of Women and Child Development in collaboration with the Ministry of Panchayati Raj today. The training program was launched at Ranchi, Jharkhand through a video conference, by the Minister of Women & Child Development, Smt Maneka Sanjay Gandhi in the presence of Minister of Rural Development & Panchayati Raj, Shri Narendra Singh Tomar in New Delhi today. The training program seeks to empower EWRs of panchayats by enhancing their capacity, capability and skill in governance and administration of villages.

સૌની (સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા ઇરિગેશન) યોજના


તા. 17 એપ્રિલ, 2017, સોમવાર- 'સૌની' (સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા ઇરિગેશન) યોજના અંતર્ગતમાં નર્મદાના વધામણા કરતા જણાવ્યું હતું કે, પાણી એ ગુજરાતની આર્થિક તાકાત છે.

સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અવતરણ સિંચાઈ યોજના એટલે કે 'સૌની' યોજના પાછળ કુલ ૧૬,૬૩૮ કરોડ રૃપિયાનો ખર્ચ થશે. ૧,૨૬૩ કિલો મીટરની લંબાઈની ચાર લિંક પાઈપલાઈન દ્વારા આ યોજના પરીપૂર્ણ થશે. જેને કારણે નર્મદાના પૂરનું વહી જતું એક મિલિયન એકર ફીટ પાણી સૌરાષ્ટ્રને મળશે. સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ૧૧૫ જળાશયોને 'સૌની' હેઠળ આવરી લેવાશે. જેમાં અદાજે ૯.૪૨ લાખ એકરથી વધુ જમીનની હયાત સિંચાઈ સુવિધા બનશે અને પાણીની મુશ્કેલીઓનો કાયમી અંત આવશે. સૌની યોજનાની લીન્ક ૧, , ૩ અને ૪ દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના ૧૧૫ જળાશયો ભરાશે.

 વિશ્વના ટોપ ૫૦ સ્થાપત્યોમાં વડોદરા શહેરની શાન સમાન લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસનેસ્થાન


આજે વિશ્વ હેરિટેજ ડે